blaa_agron.png

  • Sænker smittetrykket og celletallet
  • Unik udtørrende effekt
  • Neutraliserer ammoniak og sænker pH-værdien
  • Forlænger holdbarheden af strøelse

Blå Agron binder ikke meget vand direkte og kan delvis opløses i vand. Alligevel opnås der en markant udtørring i båsene efter kort tids brug. Dette skyldes sammensætningen af syre og aktivstoffer i Agron, som hæmmer bakterier og dannelsen af vand i båsene. Samtidig opbygges en mere naturlig kemisk balance i staldmiljøet, som belaster kvæget betydeligt mindre end det normalt ses for højtydende besætninger. Agron nedbryder store mængder ammoniak og svovlbrinter, som ud over en forbedret lugt i stalden, mindsker nedbrydningen af strøelsen, som dermed kan tåle en større belastning.


AG-MINI Strømaskine kan sikre en jævn udstrøning af Blå Agron i sengebåse, som samtidigt er tidsbesparende og praktisk. AG-MINI kan købes hos Compex-gruppen.


Erfaringer fra landmænd

“Jeg har anvendt Agron to gange dagligt med 25 g pr. sengebås. Jeg startede på over 300.000 i celletal og er nu stabilt nede på ca. 150.000.”
“Jeg anvender Agron på de nederste 50 cm af sengebåse. Efter 14 dage var celletallet faldet fra 310 til 150. Jeg malker 100 køer. Strør også i kalveboksene efter rengøring, og kan se, at det har nedsat diarrétilfældene.”
“Effekten af Agron i båsene er rigtig god, og det tørrer virkeligt godt.”

ph-Værdier

pH-værdien er en afgørende faktor for koens modstandsdygtighed overfor infektioner, som angriber bl.a. huden ved klovene. Sygdomsfremkaldende bakterier fungerer dårligt ved pH-værdier omkring 5 og under 4 vil stort set alle dø. Dette udnytter koen, idet der udskilles et sekret på dens hud, som har en pH-værdi omkring 4,5, der hæmmer disse bakterier og mindsker risikoen for infektioner ganske betragteligt. Ammoniak, som ophobes i staldmiljøet, har en høj pHværdi, og kan dermed opløse det beskyttende hudsekret og selve huden ved klovene. Herved øges infektionsrisikoen med mulighed for udvikling af Digital dermatitis og andre klovlidelser til følge.
Alle AgroN produkter neutraliserer ammoniak og skaber et mere “naturligt” staldmiljø med en lavere pH-værdi, som øger bl.a. klovområdets modstandskraft mod klovlidelser. Samtidig indeholder AgroN aktivstoffer, som indirekte forringer bakteriers overlevelse.


skema.png