Fårup Overgård ApS ejet af Sjoerd Ydema og hans hustru Martine. På gården står 420 Holstein-årskøer med tilhørende opdræt og markbruget omfatter små 500 ha, der dyrkes med grovfoder til køerne og det biogasanlæg, som Sjoerd etablerede i 2016.

Sjoerd har købt Teatscrubberen, fordi han har en bekendt med en tilsvarende besætning i Tyskland, der gennem et års tid har anvendt sådan én. Og været særdeles godt tilfreds med de opnåede resultater. Og som landmand skal vi lære af hinanden. Sjoerd er derfor også medlen af EDF, European Dairy Farmers. En forening, hvor man kan sammenligne opnåede resultater på tværs af landegrænser og størrelser på brugene.

Da vi her på gården lægger stor vægt på malkning og hele tiden optimerer, så besluttede vi at købe en. Og vi har da også optimeret på brugen af Teatscrubberen, efter den blev installeret den 4. marts. Man gør sig jo sine egne erfaringer, når man får sådan én hængt op i malkestalden.

Vores malkestald er en Boumatic 2 x 20 side by side med fast exit. Vi har to vaskere ophængt – én til plads 1 – 10 og den næste til plads 11 – 20, så hver malker har sin vasker. Vore malkere bruger længere tid end der foreslås fra FutureCow, men det gør vi fordi vi ønsker at gøre mest muligt ud af forberedelsen. Når forberedelsen er optimal, får vi en komplet malkning. Det er jo her langt størstedelen af gårdens indtægter kommer fra. Vi malker tre gange dagligt og har gjort det de sidste tre år. Ydelsen er nu på 13.500 kg, så vi får noget for vores ulejlighed. Ny-inficerede køer er nu meget sjældne. Vi har så et hold med kroniske, som vi malker til sidst. De er kroniske alene af den grund, at vi for ca. tre år siden skulle strø med halm tilsat kalk og vand. Det fik forfærdelige følger, hvilket holdet med de kroniske vidner om, men det er kun et spørgsmål om tid, så er de væk.

De ansatte, 1 dansker, 5 øst-europæere og 2 vietnamesere er særdeles tilfredse med at bruge scrubberen. Der er næsten en indbyrdes konkurrence om at udføre malkningen bedst muligt. Ønsket om at opnå mere end 50 % af koens produktion i de første to minutter efter påsætning, registreres og noteres på tavlen efter hver eneste malkning og diskuteres ugentligt. Og det skærper jo selvsagt interessen blandt de ansatte om at være bedst. Ikke nok med at procenterne står på tavlen, det gør navnene på malkerne også

Det første formål er, at du som interesseret køber kan få enheden demonstreret af én af vore sælgere ved en malkning hos dig.

En sådan demonstration for at du kan få et indtryk af, hvordan den bruges af de, der malker (de bør være tilstede ved demonstrationen), hvordan netop dine køer reagerer på fremtidens malkeforberedelse, konstatere mælkenedlægningen efter forberedelsen og vurdere malketiden.

Eller rettere skal demonstrationen sikre, at du ikke ”køber katten i sækken”.

Vore sælgere er selvsagt i stand til at besvare de spørgsmål, der vil opstå i forbindelse med demonstrationen.

Men inden vi når til en demonstration hos dig, så vil vore sælgere hellere end gerne hente dig og eventuelle ansatte og køre jer ud til én af vore mange tilfredse brugere. Her kan I få eventuelle tvivlsspørgsmål besvaret af en erfaren bruger. Og om muligt se Teatscrubberen på arbejde i et tilsvarende anlæg som dit eget.

Og for det næste så er den udviklet til mindre besætninger – bindestalde eller mindre malkestalde. Kemitanken har et indhold af vand og kemi svarende til 200 malkninger.

Det sagde vore kunder

Søren og Jens Madsen, Salsbjerggaard, Togårdsvej 17, 4750 Lundby.

Efter tre måneders brug af Teatscrubberen fra FutureCow hos Søren Madsen, Salsbjerggaard er resultaterne opløftende.
Køerne er meget bedre forberedt end tidligere. Ved hver malkning.
Mælkenedlægningen starter straks maskinerne sættes på.
Stor forskel at se i mælkefiltret efter malkning nu i forhold til tidligere.
Kimtallet har aldrig været så stabilt.
Ingen ny-inficerede behandlet i perioden. Så ingen bakteriespredning overhovedet.
Gennemsnitligt celletal i perioden på ca. 125.000.
Køerne vænner sig til scrubberen med det samme. Malkerne skal bruge en uge eller to.
580 jerseykøer ta`r ikke fejl – rutiner, rutiner, rutiner

Malker 540 køer 2 og 3 x daglig.

Malkning og rutiner
Vi malker 540 Holstein-køer i en 60-graders 20 pladsers swing-over med fast exit. Første-kalvs-køerne malkes 3 x daglig og resten af besætningen 2 x daglig.
Altid to mand i malkestalden og én der driver køer til, skraber ned og ordner sengebåse.

Staldforhold
4-rækket løsdriftsstald til 490 køer med sand i sengene.

Resultater med FutureCow Teatscrubberen
Efter at ha` installeret Teatscrubberen malker vi gennemsnitlig 160 køer i timen. Siger det ikke nok?

Gårdens historie
Vi købte gården i 2014 og byggede så løsdriftsstald og malkestald i 2017.

Tranel Familie Farms, Wisconsin

Malker 650 køer 3 x daglig i en 2 x 14 parallel malkestald.

Malkning og rutiner
Vi malker de 650 Holstein-køer 3 x daglig i en 2 x 14 parallel malkestald. På gården arbejder vi fem familiemedlemmer og ni ansatte, heraf syv malkere. To malkere i malkestalden ved hver malkning.

Staldforhold
Løsdriftsstald med papirpulp blandet med citrusskaller på madrasser.

Resultater efter FutureCow Teatscrubber
Siden vi installerede Teatscrubberen for tre år siden, er celletallet gået fra 170.000 til ca. 70.000.

Gårdens historie
Leix Farms blev grundlagt i 1932 og ejes nu af 4. generation.

Leix Farms, Wisconsin

Malker 1.850 køer 3 x daglig i en 50-pladsers GEA-karrusel.

Malkning og rutiner
Vi malker 1.840 Holstein-køer 3 x daglig i en 50-pladsers GEA-karrusel. Der er tre malkere i karussellen, én til at drive køer til og skrabe ned, én til at ordne sengebåse og én til kalvene.

Staldforhold
Køerne er i en kryds-ventileret løsdriftsstald med ”recycled” sand.

Resultater efter FutureCow Teatscrubberen
Efter vi har installeret Teatscrubberen, har vi oplevet et faldende celletal, alt imens vi malker mange flere kvier.

Gårdens historie
Vi er en flere generationers ”family-farm” i det sydvestlige Wisconsin grundlagt i 1947. Vi har specialiseret os i mælke- og kødproduktion samt planteavl og arbejder målrettet på at sikre vore dyr og marker til kommende generationer.

Kieler Farms, Wisconsin