Fordele ved Calfeed – Hurtig virkning- øget koncentration af Calcium i blodet efter 15 min

  • Ingen acidose eller ætsing- bypasser vom
  • Gives nemt med Drench Gun
  • Risiko for fejlsynkning minimal

Calcium ioner er af stor betydning for organismens optimale funktion, især for overledning af nerveimpulser. Calciummangel ytrer sig derfor i bevægelsesforstyrrelser, lammelser og nedsat funktion af tarmkanal og bør.
Hvis en ko har haft mælkefeber øges dens risiko for ketose, løbedrejning, tilbageholdt efterbyrd og yverbetændelse, ligesom dens produktion vil aftage.

Den højtydende malkeko har behov for Calcium tilskud fordi 70 % af alle køer kalver med suboptimalt Calcium indhold i blodet ved produktion af 10 liter råmælk udskilles ca. 20 gram Calcium i det totale blodvolumen indeholdes kun ca. 3 gram. Koens største Calcium reserve er knoglemassen, hvorfra mobiliseringen går meget langsomt. Mindst 7% af alle malkekøer får Calciummangel på et senere tidspunkt. (cyklisk Calciummangel)

Anvendelse
Calfeed anbefales til
Alle køer med en forhistorie om mælkefeber
Anvendes til alle højtydende køer
Bruges til alle jerseykøer kælvende med anden eller senere kalv
Bruges til alle tredje kalvs SDM køer
Gives, hvis efterbyrden ikke går

Dosis: 200 ml før kælvning, gentages 8 timer efter, eller efter behov.